Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-24/2
Pealkiri:
Vastus järelepärimisele
Kuupäev:
02.12.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tartu Maakohtu registriosakond, Aivar Vimberg
Faili nimi
Vastus.pdf
7-2191913 02.12.2019 Väljaminev kiri.bdoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-24/1Järelepärimine Tartu Maakohtu registriosakonnaleTartu Maakohtu registriosakondVäljaJärelepärimine Tartu Maakohtu registriosakonnale2019.11.07 Maakohtu registriosakond.asice

2019.11.07 Maakohtu registriosakond.pdf