Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-13/1
Pealkiri:
AccountGuardi teenuse lubatavus Eestis
Kuupäev:
29.10.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Derling Primus, vandeadvokaat Hannes Vallikivi
Faili nimi
2018-11 US FEC Advisory Opinion Approving AG.pdf
Pöördumine_ERJK_AccountGuard.bdoc
Pöördumine_ERJK_AccountGuard.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-13/2Vastus kirjale AccountGuardi teenuse lubatavusest EestisAdvokaadibüroo Derling Primus, Vandeadvokaat Hannes VallikiviVäljaVastus kirjale AccountGuardi teenuse lubatavusest EestisKiri (bdoc)

Kiri (pdf)