Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-51/2
Pealkiri:
Järelepärimine Kaitseministeeriumile Eesti Reformierakonna reklaamiklipist Ämari lennubaasis
Kuupäev:
09.12.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
ERJK
Faili nimi
2014.12.08 järelepärimine_Kaitseministeerium_Ämari.pdf
2014.12.09 järelepärimine_Kaitseministeerium_Ämari.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-51/5Märgukiri KaitseministeeriumileERJKVäljaMärgukiri KaitseministeeriumileMärgukiri (pdf)

Märgukiri (ddoc)

31-2/14-51/4Eesti Reformierakonna vastus reklaamiklipi kohta Ämari lennubaasisEesti Reformierakond, Priit Aus (Kuukulgur)SisseEesti Reformierakonna vastus reklaamiklipi kohta Ämari lennubaasisVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (pdf)

Vastus järelepärimisele (pdf)

Vastus järelepärimisele (ddoc)

31-2/14-51/3Kaitseministeeriumi vastus Eesti Reformierakonna reklaamklipi filmimise kohta ÄmarisKaitseministeeriumSisseKaitseministeeriumi vastus Eesti Reformierakonna reklaamklipi filmimise kohta ÄmarisVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (pdf)

31-2/14-51/1Järelepärimine Eesti Reformierakonnale reklaamiklipist Ämari lennubaasisERJKVäljaJärelepärimine Eesti Reformierakonnale reklaamiklipist Ämari lennubaasisJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (pdf)