Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-14/2
Pealkiri:
Järelepärimine
Kuupäev:
19.10.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Keila Vallavalitsus
Faili nimi
2017.10.19 Järelepärimine Keila Vallavalitsus.bdoc
Järelepärimine Keila Vallavalitsus.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-14/10Haldusmenetluse lõpetamine (M. S.)M. S.VäljaHaldusmenetluse lõpetamine (M. S.)Kiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-14/9Haldusmenetluse lõpetamine (Reformierakond)Eesti ReformierakondVäljaHaldusmenetluse lõpetamine (Reformierakond)Kiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-2/17-14/8Haldusmenetluse lõpetamine (J. A.)J. A.VäljaHaldusmenetluse lõpetamine (J. A.)Kiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/17-14/7Reformierakonna vastus järelpärimiseleReformierakond, Tõnis KõivSisseReformierakonna vastus järelpärimiseleKiri koos lisadega (pdf)

Kiri koos lisadega (bdoc)

Kiri koos lisadega (pdf)

Kiri koos lisadega (pdf)

Kiri koos lisadega (pdf)

Kiri koos lisadega (pdf)

31-2/17-14/6J. A. vastus järelpärimiseleJaan AlverSisseJ. A. vastus järelpärimiseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/17-14/5JärelepärimineEesti ReformierakondVäljaJärelepärimine2017.01Järelepärimine Reformierakond.docx

2017.01Järelepärimine Reformierakond.bdoc

31-2/17-14/4JärelepärimineJ.A.VäljaJärelepärimine2017.01. Järelepärimine Alver.bdoc

2017.01. Järelepärimine Alver.docx

31-2/17-14/3Vastus järelepärimiseleLääne-Harju valdSisseVastus järelepärimisele14-2174275-2 01.12.2017 Väljaminev kiri.bdoc

Vastus järelpärimisele.pdf

31-2/17-14/1Avaldus Keila valla lehe kohtaMargus StatSisseAvaldus Keila valla lehe kohtaMargus Stat pöördumine 23.08.2017.pdf

2017.08.23 M. S. Lisa Keila valla leht-august 2017-veebi.pdf

M.S. pöördumine.docx