Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-7/5
Pealkiri:
Haldusmenetluse mittealgatamine
Kuupäev:
30.08.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Viimsi Vallavalitsus, K.J.
Faili nimi
2018.08.30 Viimsi Vallavalitsus kiri.bdoc
2018.08.30 Viimsi Vallavalitsus kiri.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-7/4Vastus avalduseleO.L.VäljaVastus avaldusele2018.08.30 O.L. vastus.bdoc

2018.08.30 O.L. vastus.docx

31-2/18-7/3Viimsi valla vastusViimsi Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elis TootsmanSisseViimsi valla vastusKiri (bdoc)

Kiri (pdf)

31-2/18-7/2Järelepärimine Viimsi vallaleViimsi VallavalitsusVäljaJärelepärimine Viimsi vallale2018.07.24 järelepärimine Viimsile.bdoc

2018.07.24 järelepärimine Viimsile.docx

31-2/18-7/1O.L. avaldusO.L.SisseO.L. avaldusO.L. avaldus.pdf