Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-22/8
Pealkiri:
Vastus avaldusele
Kuupäev:
06.02.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
M.S
Faili nimi
Vastus Paldiski linnalehe avaldus 05.02.2018.bdoc
Vastus Paldiski linnalehe avaldus 05.02.2018.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-22/7Haldusmenetluse lõpetamineKaupo KallasVäljaHaldusmenetluse lõpetamine2018.02.05 Kaupo Kallas menetluse lõpetamine.docx

2018.02.05 Kaupo Kallas menetluse lõpetamine.bdoc

31-2/17-22/6VastusK.K.SisseVastus2018.01.18 Kaupo Kallas vastus.pdf

Lisa (bdoc)

Lisa (pdf)

31-2/17-22/5Menetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamineK.K.VäljaMenetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamine2018.01. Kaupo Kallas ärakuulamine.bdoc

Järelpärimine (pdf)

2018.01.16 Kaupo Kallas ärakuulamine.docx

Kaupo Kallas järelepärimine.bdoc

Kaupo Kallas järelepärimine.docx

2017.11.28 Kaupo Kallas vastus.pdf

Ärakuulamiskiri (pdf)

31-2/17-22/4Vastus järelepärimiseleK.K.SisseVastus järelepärimiseleKiri (pdf)

2017.11.28 Vastus.docx

31-2/17-22/3Vastus avalduseleM.S.VäljaVastus avalduseleVastus avaldusele (pdf)

Vastus Paldiski linnalehe avaldus.bdoc

Vastus Paldiski linnalehe avaldus.docx

31-2/17-22/2JärelepärimineK.K.VäljaJärelepärimineKaupo Kallas järelepärimine.bdoc

PaldiskiLL_Sept_puhas 2.pdf

Kaupo Kallas järelepärimine.docx

31-2/17-22/1Valimisreklaam Paldiski LinnalehesM.S.SisseValimisreklaam Paldiski LinnalehesPaldiskiLL_Sept_puhas 2.pdf

avaldus2.pdf