Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-22/1
Pealkiri:
Valimisreklaam Paldiski Linnalehes
Kuupäev:
02.11.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
M.S.
Faili nimi
PaldiskiLL_Sept_puhas 2.pdf
avaldus2.pdf