Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-4/8
Pealkiri:
Menetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamine
Kuupäev:
26.11.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
MTÜ Eesti Keskerakond

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-4/710.08.2018P. P.VäljaJärelepärimine andmete saamiseks (P. P.)
31-2/18-4/625.06.2018Eesti KeskerakondSisseKeskerakonna vastus 23.05.2018 kirjale
31-2/18-4/523.05.2018Eesti KeskerakondVäljaMenetluse algatamine Keskerakonna suhtes
31-2/18-4/409.05.2018Prokuratuur, Steven – Hristo EvestusSisseKriminaalasja uurimisalluvusse edastamine
31-2/18-4/303.05.2018Riigiprokuratuur, Steven-Hristo EvestusVäljaKuriteoteade
31-2/18-4/203.05.2018P.P., Midfield OÜSisseVastus järelepärimisele P.P.
31-2/18-4/103.05.2018OÜ Midfield, P. P.VäljaPöördumine andmete saamiseks P. P.