Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/15-65/1029.05.2015Eldar Efendijevi vastus
31-2/14-41/1321.11.2014Elmar-Johannes Truu vastus ERJK järelepärimisele
31-2/15-75/213.11.2015Erakond Eestimaa Rohelised arvevõlad
31-2/16-11/209.02.2017Erakond Eestimaa Rohelised finantsseis
31-2/16-11/115.09.2016Erakond Eestimaa Rohelised finantsseis
31-2/12-11/224.05.2012Erakond Eestimaa Rohelised valimisvõlg seisuga 31.03.2012
31-2/16-11/327.02.2017Erakond Eestimaa Rohelised vastuskiri
31-2/14-31/308.04.2014Erakond Libertas Eesti hoiatusmäärus registrist kustutamiseks (ärakiri)
31-2/14-31/128.03.2014Erakond Libertas Eesti likvideerimismenetlusest
31-2/13-8/126.07.2013Erakondade 2011. a telereklaamikuludest
31-2/13-2/122.04.2013Erakondade 2013 I kvartali tulude ja laekumiste aruanded
31-2/12-6/220.03.2012Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
31-2/12-6/315.05.2012Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni asendusliikme määramine
31-2/12-7/107.03.2012Erakondade ühinemine. Erakondade seadusjärgsete kohustuste täitmisest
31-2/13-12/124.08.2013Erakonna Eestimaa Rohelised majanduslik jätkusuutlikkus
31-2/16-7/210.05.2016Erakonna Eestimaa Rohelised pikaajalisest võlgnevusest
31-2/13-12/217.09.2013Erakonna Eestimaa Rohelised vastus majandusliku jätkusuutlikkuse kohta
31-2/12-11/524.09.2012Erakonna Eestimaa Rohelised vastus valimisvõlgade tasumise kohta
31-2/12-9/1207.06.2012Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit vastus liikmemaksude tasumise korra kohta