Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/13-13/124.08.2013Eesti Reformierakonna 2012. aastal jagatud annetused ja toetused
31-2/16-2/1001.03.2016Eesti Reformierakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/12-9/2323.10.2012Eesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjas
31-2/13-13/216.10.2013Eesti Reformierakonna vastus järelepärimisele 2012. aastal jagatud annetuste ja toetuste kohta
31-2/12-9/2212.09.2012Eesti Reformierakonna vastus komisjoni järelepärimisele 2011 a aruande kohta
31-2/14-51/416.12.2014Eesti Reformierakonna vastus reklaamiklipi kohta Ämari lennubaasis
31-2/13-8/426.08.2013Eesti Reformierakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/18-9/126.07.2018Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu aruannetest
31-2/18-9/604.01.2019Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu vastus
31-2/19-19/523.09.2019Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu vastus märgukirjale
31-2/16-2/2005.10.2016Eesti Vabaerakonna liikme ja asendusliikme nimetamine
31-2/16-2/1423.03.2016Eesti Vabaerakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/12-9/1006.06.2012Eesti Ühendatud Vasakpartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-3/213.02.2012Eestimaa Looduse Fondi (ELF) pöördumine erakondade rahastamise küsimuses
31-2/18-11/225.09.2018Eestimaa Roheliste vastus ärakuulamisele
31-2/18-11/131.08.2018Eestimaa Roheliste ärakuulamiskiri - pikaajaline võlgnevus
31-2/14-29/128.01.2014Eksperthinnangu küsimine Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohta
31-2/14-29/221.05.2014Ekspertiishinnang Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohta