Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-9/1912.07.2012Eesti Keskerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/15-67/1428.09.2015Eesti Keskerakonna vastus pikaaegsest võlast Lunester OÜ-le
31-2/14-50/1016.01.2015Eesti Keskerakonna vastus seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
31-2/13-8/510.09.2013Eesti Keskerakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/14-41/2707.12.2015Eesti Keskerakonna ära kuulamine HMS § 40 lg 1 järgi
31-2/16-4/428.04.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 26.04.2016 vastus komisjoni märgukirjale
31-2/15-75/313.11.2015Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna arvevõlad
31-2/16-2/1207.03.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/16-4/214.03.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud tulust
31-2/16-4/704.10.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus järelepärimisele
31-2/12-9/1308.06.2012Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-15/312.09.2012Eesti Kristlikud Demokraadid vastus erakonna finantsmajanduslik seisu kohta
31-2/13-13/124.08.2013Eesti Reformierakonna 2012. aastal jagatud annetused ja toetused
31-2/16-2/1001.03.2016Eesti Reformierakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/12-9/2323.10.2012Eesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjas
31-2/13-13/216.10.2013Eesti Reformierakonna vastus järelepärimisele 2012. aastal jagatud annetuste ja toetuste kohta
31-2/12-9/2212.09.2012Eesti Reformierakonna vastus komisjoni järelepärimisele 2011 a aruande kohta
31-2/14-51/416.12.2014Eesti Reformierakonna vastus reklaamiklipi kohta Ämari lennubaasis
31-2/13-8/426.08.2013Eesti Reformierakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes