Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/16-9/728.12.2016Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele
31-2/14-41/229.08.2014Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohta
31-2/13-11/218.09.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele EP 2009 valimiskulude tasumise kohta
31-2/13-23/309.12.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-20/213.11.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele Raadioreklaam OÜ võlast 2011 RK valimistel
31-2/12-11/325.07.2012Eesti Keskerakonna vastus komisjonile valimisvõlgade tasumise kohta
31-2/12-9/1912.07.2012Eesti Keskerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/15-67/1428.09.2015Eesti Keskerakonna vastus pikaaegsest võlast Lunester OÜ-le
31-2/14-50/1016.01.2015Eesti Keskerakonna vastus seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
31-2/13-8/510.09.2013Eesti Keskerakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/14-41/2707.12.2015Eesti Keskerakonna ära kuulamine HMS § 40 lg 1 järgi
31-2/16-4/428.04.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 26.04.2016 vastus komisjoni märgukirjale
31-2/15-75/313.11.2015Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna arvevõlad
31-2/16-2/1207.03.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/16-4/214.03.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud tulust
31-2/16-4/704.10.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus järelepärimisele
31-2/12-9/1308.06.2012Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-15/312.09.2012Eesti Kristlikud Demokraadid vastus erakonna finantsmajanduslik seisu kohta