Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-9/1106.06.2012Eesti Iseseisvuspartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1207.06.2012Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1308.06.2012Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1415.06.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1518.06.2012Midfield OÜ vastus ERJK täiendavale järelepärimisele Eesti Keskerakonna võlgnevusest
31-2/12-9/1627.06.2012Reformierakonna selgitus 2009 ja 2011 valimiskampaania aruannetest
31-2/12-9/1728.06.2012Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK täiendavale järelepärimisele
31-2/12-9/1828.06.2012Reformierakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1912.07.2012Eesti Keskerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/209.04.2012Järelepärimine Midfield OÜ-le Tallinna Linnvalitsusele osutatud teenuste mahu kohta 2010-2011
31-2/12-9/2029.08.2012Järelepärimine Eesti Reformierakonnale 2011.a majandusaasta aruande kohta
31-2/12-9/2130.08.2012ERJK vastus Reformierakonna 18.06.2012 järelepärimisele
31-2/12-9/2212.09.2012Eesti Reformierakonna vastus komisjoni järelepärimisele 2011 a aruande kohta
31-2/12-9/2323.10.2012Eesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjas
31-2/12-9/2429.10.2012Komisjoni seisukoht erakonnaseaduse tõlgendamise kohta
31-2/12-9/2512.12.2012Märgukiri Reformierakonnale anonüümsete annetuste kohta
31-2/12-9/2622.10.2013Reformierakonna vastus märgukirjale anonüümsetest annetustest
31-2/12-9/317.05.2012Midfield OÜ vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-9/417.05.2012Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-9/522.05.2012Järelepärimine erakondade liikmemaksude tasumise korra kohta