Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-8/505.06.2012Eesti Keskerakonna 2010. a annetuste kajastamisest raamatupidamises
31-2/13-11/124.08.2013Eesti Keskerakonna EP 2009 valimiskulude tasumine
31-2/12-8/429.05.2012Eesti Keskerakonna audiitori vastus ERJK järelepärimisele
31-2/14-50/416.12.2014Eesti Keskerakonna ja MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu vastus järelepärimisele
31-2/12-12/131.05.2012Eesti Keskerakonna järelepärimine keelatud annetuse kohta
31-2/16-2/1530.03.2016Eesti Keskerakonna liikmete nimetamine uueks koosseisuks
31-2/14-47/225.11.2014Eesti Keskerakonna palve vastamistähtaja pikendamiseks
31-2/15-54/120.01.2015Eesti Keskerakonna pöördumine seoses ametnikueetikaga
31-2/14-50/1421.04.2015Eesti Keskerakonna selgitused
31-2/15-66/322.04.2015Eesti Keskerakonna teabenõue
31-2/13-6/117.06.2013Eesti Keskerakonna teade 2012. a liikmemaksude ja annetuste aruannete muutmisest
31-2/12-11/417.08.2012Eesti Keskerakonna valimisvõla tasumisest osaühingule Midfield
31-2/12-11/124.05.2012Eesti Keskerakonna valimisvõlad seisuga 31.03.2012
31-2/16-9/321.09.2016Eesti Keskerakonna vastus
31-2/14-41/1207.11.2014Eesti Keskerakonna vastus ERJK 05.11.2014 järelepärimisele
31-2/12-15/917.10.2012Eesti Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele erakonna fin.seisu kohta
31-2/15-57/417.03.2015Eesti Keskerakonna vastus Kohtla-Järve linnavalitsusele esitatud järelepärimisele
31-2/15-75/525.11.2015Eesti Keskerakonna vastus erakonna arvevõlgadest
31-2/15-66/220.04.2015Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele