Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-4/127.01.2012Erakonna seaduse muutmise ettepanekud
31-2/12-5/127.01.2012Järelepärimine Leo Kunnasele mitterahalise annetuse hindamise kohta
31-2/12-5/227.01.2012Järelepärimine Forum Cinemasele Leo Kunnasele osutatud teenuse hindamise kohta
31-2/12-5/307.02.2012Forum Cinemas AS vastus järelepärimisele Leo Kunnase mitterahalise annetuse kohta
31-2/12-5/413.02.2012Leo Kunnase vastuskiri mitterahalise annetuse hindamisest
31-2/12-5/515.02.2012Kustav Rossari vastus järelepärimisele L.Kunnasele osutatud teenuse hinnas
31-2/12-5/601.03.2012Leo Kunnase mitterahalise annetuse kajastamine RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/12-6/127.01.2012Taavi Aasa ERJK komisjoni töös osalemine
31-2/12-6/220.03.2012Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
31-2/12-6/315.05.2012Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni asendusliikme määramine
31-2/12-7/107.03.2012Erakondade ühinemine. Erakondade seadusjärgsete kohustuste täitmisest
31-2/12-7/222.03.2012Vene Erakond Eestis vastuskiri seoses aruandluse avalikustamisega
31-2/12-8/102.04.2012Keskerakonna teade 2010. a IV kv annetuste aruande muudatusest
31-2/12-8/208.05.2012Keskerakonna teade 2010.a III kv annetuste aruande muudatusest
31-2/12-8/322.05.2012Järelepärimine Eesti Keskerakonna 2010.a majandusaasta aruande audiitorile
31-2/12-8/429.05.2012Eesti Keskerakonna audiitori vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-8/505.06.2012Eesti Keskerakonna 2010. a annetuste kajastamisest raamatupidamises
31-2/12-8/618.06.2012Keskerakonna vastus 2010. a sularahaannetuste kajastamisest raamatupidamises
31-2/12-9/109.04.2012Järelepärimine Tallinna Linnavalitsusele, koopia Tallinna Linnavolikogule
31-2/12-9/1006.06.2012Eesti Ühendatud Vasakpartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta