Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/15-65/206.04.2015Järelepärimine SA-le Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
31-2/15-57/506.04.2015Komisjoni vastus Eduard Odinetsi avaldusele
31-2/15-63/325.03.2015Tallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-2/14-50/1324.03.2015Teade Eesti Keskerakonnale menetluse alustamisest
31-2/15-63/224.03.2015Komisjoni seisukoht
31-2/15-64/124.03.2015Menetluse alustamisest valimisliidu Jõhvi Heaks liikme suhtes
31-2/15-63/118.03.2015Kohtumäärus määruskaebuse menetlusse võtmise kohta
31-2/15-62/618.03.2015Alar Nääme vastus
31-2/15-57/417.03.2015Eesti Keskerakonna vastus Kohtla-Järve linnavalitsusele esitatud järelepärimisele
31-2/14-36/309.03.2015Taotlus Riigiprokuratuurile (II)
31-2/15-62/502.03.2015Järelepärimine Alar Näämele
31-2/15-62/402.03.2015Järelepärimine Valga linnavalitsusele seoses valimisüritusega
31-2/15-62/302.03.2015Järelepärimine Tallinna Lv-le seoses valimisüritusega
31-2/15-57/327.02.2015Järelepärimine Kohtla-Järve LV-le seoses Keskerakonna bussitellimusega
31-2/15-57/227.02.2015Järelepärimine Eesti Keskerakonnale seoses bussitellimuse tasumisega
31-2/14-48/527.02.2015Vastuskiri õiguskantsleri soovitusele
31-2/14-48/427.02.2015Kiri Lembit Langellile
31-2/15-58/227.02.2015Vastus Priit Toobali pöördumisele avalike vahendite partei valimisreklaamiks kasutamisest ja erakonnaseaduse rikkumisest (SDE)
31-2/15-56/227.02.2015Vastus Priit Toobali pöördumiselee avalike vahendite partei valimisreklaamiks kasutamisest ja erakonnaseaduse rikkumisest (IRL)
31-2/15-62/227.02.2015Komisjoni vastus Anto Liivati pöördumisele seoses Tallinna kesklinnavalitsuse tegevusega