Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
3.4-1/1190-207.09.2011Täiendavalt ERJK liikmetele tasu maksmisest
3.4-1/1060-801.09.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-730.08.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1189-430.08.2011Teatise edastamine arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-2/956-511.08.2011Vaideotsuse teatavaks tegemine
3.4-2/956-411.08.2011Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
3.4-1/1189-304.08.2011Info arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-3/1022-4-104.08.2011RK 2011 täiendav aruanne seisuga 30.06.2011
3.4-1/1190-102.08.2011ERJK liikmetele tasu maksmisest
3.4-1/1061-213.07.2011Erakonna kasutuses olevatest arvelduskontodest
3.4-1/1060-613.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-513.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-313.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1189-213.07.2011Info esitamisest arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1189-113.07.2011Info esitamisest arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-213.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-107.07.2011Erakonnaseaduse §12 lähtuvalt ülevaate andmine Eesti Reformierakonna kasutuses olevatest arvelduskontodest
3.4-2/956-307.07.2011Vaie
3.4-1/119029.06.2011Järelpärimine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikmetele tasu maksmisest
3.4-1/118929.06.2011Info esitamisest arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest