Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-9/625.05.2012Reformierakonna järelepärimine ERJK-le Silver Meikari annetuse kohta
31-2/12-11/224.05.2012Erakond Eestimaa Rohelised valimisvõlg seisuga 31.03.2012
31-2/12-11/124.05.2012Eesti Keskerakonna valimisvõlad seisuga 31.03.2012
31-2/12-8/322.05.2012Järelepärimine Eesti Keskerakonna 2010.a majandusaasta aruande audiitorile
31-2/12-10/222.05.2012Järelepärimine IRL audiitorile 2011 majandusaasta aruande märkuse kohta
31-2/12-9/522.05.2012Järelepärimine erakondade liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/417.05.2012Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-9/317.05.2012Midfield OÜ vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-6/315.05.2012Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni asendusliikme määramine
31-2/12-10/111.05.2012IRL selgitus 2011 majandusaasta aruande kohta
31-2/12-8/208.05.2012Keskerakonna teade 2010.a III kv annetuste aruande muudatusest
31-2/12-9/209.04.2012Järelepärimine Midfield OÜ-le Tallinna Linnvalitsusele osutatud teenuste mahu kohta 2010-2011
31-2/12-9/109.04.2012Järelepärimine Tallinna Linnavalitsusele, koopia Tallinna Linnavolikogule
31-2/12-8/102.04.2012Keskerakonna teade 2010. a IV kv annetuste aruande muudatusest
31-2/12-7/222.03.2012Vene Erakond Eestis vastuskiri seoses aruandluse avalikustamisega
31-2/12-6/220.03.2012Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
31-2/12-7/107.03.2012Erakondade ühinemine. Erakondade seadusjärgsete kohustuste täitmisest
31-2/12-1/602.03.2012Vastus Priit Toobali kirjale nr 31-2/12-1/5
31-2/12-5/601.03.2012Leo Kunnase mitterahalise annetuse kajastamine RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/12-1/522.02.2012Keskerakonna 2011. a 4. kvartali aruande kirjavahetuse avalikustamisest. ERJK komisjoni probleemidest