Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-12/205.07.2012ERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohta
31-2/12-1/227.01.2012ERJK vastus Keskerakonnale 2011 IV kv aruande avaldusele
31-2/12-9/2130.08.2012ERJK vastus Reformierakonna 18.06.2012 järelepärimisele
31-2/15-55/211.02.2015ERJK vastus Reformierakonna fraktsiooni pöördumisele avalike vahendite kasutamisest
31-2/18-8/412.10.2018ERJK vastus T.J. avaldusele
31-2/14-52/412.02.2015ERJK vastus Tallinna Linnavolikogu SDE fraktsiooni selgitustaotlusele
31-2/18-12/207.09.2018ERJK vastus teabenõudele
31-2/17-9/114.08.2017Eakate kinoklubi Tallinnas
31-2/15-57/129.01.2015Eduard Odinetsi pöördumine seoses Kohtla-Järve linnavalitsuse tegevusega
31-2/14-41/1501.12.2014Eeri Palu vastus ERJK järelepärimisele
31-2/16-1/508.02.2016Eesti Iseseisvuspartei vastus aruandluse esitamata jätmise kohta
31-2/12-9/1106.06.2012Eesti Iseseisvuspartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-8/505.06.2012Eesti Keskerakonna 2010. a annetuste kajastamisest raamatupidamises
31-2/13-11/124.08.2013Eesti Keskerakonna EP 2009 valimiskulude tasumine
31-2/12-8/429.05.2012Eesti Keskerakonna audiitori vastus ERJK järelepärimisele
31-2/14-50/416.12.2014Eesti Keskerakonna ja MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu vastus järelepärimisele
31-2/12-12/131.05.2012Eesti Keskerakonna järelepärimine keelatud annetuse kohta
31-2/16-2/1530.03.2016Eesti Keskerakonna liikmete nimetamine uueks koosseisuks
31-2/14-47/225.11.2014Eesti Keskerakonna palve vastamistähtaja pikendamiseks