Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/14-39/112.08.2014Teavitus Tallinna Halduskohtule ettekirjutuste nr 41, nr 42 ja nr 44 kehtetuks tunnistamistest
31-2/14-34/511.08.2014Selgitustaotlus Andmekaitse Inspektsioonile
31-2/14-38/211.08.2014Vastus AKI järelepärimisele
31-2/14-37/407.08.2014Vastus 01.08.2014 nõudekirjale
31-2/14-37/304.08.2014Nõudekiri
31-2/14-37/204.08.2014Väärteomenetluse alustamise teade
31-2/14-34/401.08.2014TLV vastus ERJK teabenõudele
31-2/14-38/128.07.2014AKI järelepärimine
31-2/14-34/325.07.2014Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK teavitusele
31-2/14-36/224.07.2014Riigiprokuratuuri vastus taotlusele
31-2/14-36/124.07.2014Taotlus Riigiprokuratuurile
31-2/14-34/222.07.2014Teabenõue Tallinna Linnavalitsusele reklaami kohta enne KOV 2013 valimisi
31-2/14-37/122.07.2014Väärteoteade Politsei- ja Piirivalveametile
31-2/14-35/217.07.2014Menetluse alustamisest erakonnaseaduse § 12 ülaindeksiga 8 lg 1 ja § 12 ülaindeksiga 11 lg 1 punkti 1 alusel Svetlana Ivnitskaja suhtes
31-2/14-35/117.07.2014Menetluse alustamisest erakonnaseaduse § 12 ülaindeksiga 8 lg 1 ja § 12 ülaindeksiga 11 lg 1 punkti 1 alusel Roman Ubakivi suhtes
31-2/14-34/116.07.2014Teavitus Tallinna Linnavalitsusele
31-2/14-32/316.06.2014Prokuratuuri teade kriminaalmenetluse alustamise kohta
31-2/14-33/216.06.2014Vastus Arvo Sarapuu teabenõudele
31-2/14-33/112.06.2014Teabenõue Arvo Sarapuult
31-2/14-32/203.06.2014Tallinna linna tellitud ekspertiis Tallinna Ülikoolilt