Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/13-5/212.06.2013D.Rõõmuse vastus komisjoni järelepärimisele
31-2/13-5/128.05.2013Järelepärimine annetuse kohta
31-2/13-4/121.05.2013Peeter Kiviloo märgukiri
31-2/13-3/113.05.2013ERJK liikme vahetus (IRL)
31-2/13-2/122.04.2013Erakondade 2013 I kvartali tulude ja laekumiste aruanded
27.03.2013ERJK ajutine juhend erakondadele tulude ja laekumiste aruande koostamiseks ja esitamiseks
31-2/12-9/2512.12.2012Märgukiri Reformierakonnale anonüümsete annetuste kohta
31-2/12-21/107.12.2012Soovituslik juhend erakondadele kulude-tulude kajastamiseks 2012. aasta majandusaasta aruandes
31-2/12-20/206.12.2012Vastus Riigikontrollile
31-2/12-14/522.11.2012Vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-20/114.11.2012Riigikontrolli arvamuse küsimine ERJK-lt
31-2/12-19/214.11.2012Harju Maakohtu registriosakonna vastus
31-2/12-19/112.11.2012Märgukiri Harju Maakohtu registriosakonnale
31-2/12-14/508.11.2012ERJK järelepärimine Keskkriminaalpolitseile
30.10.2012Ettepanek erakonnaseaduse muutmiseks seoses erakondade laenukeeluga
31-2/12-9/2429.10.2012Komisjoni seisukoht erakonnaseaduse tõlgendamise kohta
31-2/12-9/2323.10.2012Eesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjas
31-2/12-15/1019.10.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus komisjoni täiendavale järelepärimisesle erakonna finantsseisust
31-2/12-15/917.10.2012Eesti Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele erakonna fin.seisu kohta
31-2/12-15/810.10.2012Täiendav järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohta