Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/14-34/222.07.2014Teabenõue Tallinna Linnavalitsusele reklaami kohta enne KOV 2013 valimisi
31-2/14-37/122.07.2014Väärteoteade Politsei- ja Piirivalveametile
31-2/14-35/217.07.2014Menetluse alustamisest erakonnaseaduse § 12 ülaindeksiga 8 lg 1 ja § 12 ülaindeksiga 11 lg 1 punkti 1 alusel Svetlana Ivnitskaja suhtes
31-2/14-35/117.07.2014Menetluse alustamisest erakonnaseaduse § 12 ülaindeksiga 8 lg 1 ja § 12 ülaindeksiga 11 lg 1 punkti 1 alusel Roman Ubakivi suhtes
31-2/14-34/116.07.2014Teavitus Tallinna Linnavalitsusele
31-2/14-32/316.06.2014Prokuratuuri teade kriminaalmenetluse alustamise kohta
31-2/14-33/216.06.2014Vastus Arvo Sarapuu teabenõudele
31-2/14-33/112.06.2014Teabenõue Arvo Sarapuult
31-2/14-32/203.06.2014Tallinna linna tellitud ekspertiis Tallinna Ülikoolilt
31-2/14-32/128.05.2014Avaldus Riigiprokuratuurile
31-2/14-29/221.05.2014Ekspertiishinnang Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohta
31-2/14-31/308.04.2014Erakond Libertas Eesti hoiatusmäärus registrist kustutamiseks (ärakiri)
31-2/14-30/228.03.2014SkyMedia vastus ERJK märgukirjale
31-2/14-31/228.03.2014Harju Maakohtu registriosakonna vastus erakond Libertas Eesti likvideerimismenetlusest
31-2/14-31/128.03.2014Erakond Libertas Eesti likvideerimismenetlusest
31-2/14-30/125.03.2014Märgukiri SkyMediale
31-2/14-28/220.02.2014Kirjavahetus valimisliiduga Parem Koeru
31-2/14-29/128.01.2014Eksperthinnangu küsimine Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohta