Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/16-5/622.04.2016Teade erakorralise audiitorkontrolli audiitori määramisest
31-2/16-5/522.04.2016Teade erakorralise audiitorkontrolli audiitori määramisest
31-2/16-5/421.04.2016Erakonna teavitamine erakorralisest audiitorkontrollist
31-2/16-2/1818.04.2016Riigikontrolli liikmete nimetamine uueks koosseisuks
31-2/16-5/312.04.2016Pakkumuse tegemine erakorralise audiitorkontrolli läbiviimiseks (REWILO)
31-2/16-2/1706.04.2016Sotsiaaldemonkraatliku Erakonna liikmete nimetamine uueks koosseisuks
31-2/16-2/1601.04.2016Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete nimetamine uueks koosseisuks
31-2/16-5/231.03.2016Pakkumuse tegemine erakorralise audiitorkontrolli läbiviimiseks (AMC Audit)
31-2/16-2/1530.03.2016Eesti Keskerakonna liikmete nimetamine uueks koosseisuks
31-2/16-4/329.03.2016Märgukiri EKRE-le raamatupidamise korraldamise kohta
31-2/15-70/729.03.2016Selgitustaotlus Riigikohtu halduskolleegiumi kohtumääruse 3-3-1-57-15 kohta
31-2/16-2/1423.03.2016Eesti Vabaerakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/16-2/1323.03.2016Õiguskantsleri liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/16-5/121.03.2016Pakkumuse küsimine erakorralise audiitorkontrolli läbiviimiseks
31-2/16-4/214.03.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud tulust
31-2/16-2/1207.03.2016Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/15-70/607.03.2016Riigikohtu halduskolleegiumi kohtumäärus MTÜ Eesti Keskerakonna ettekirjutuste 46-48, 50, 52 määruskaebuse osas
31-2/16-2/1104.03.2016Isamaa ja Res Publica liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/16-2/1001.03.2016Eesti Reformierakonna liikmete nimetamine komisjoni uueks koosseisuks
31-2/16-3/229.02.2016Vastus Kaitsepolitseiameti järelepärimisele