Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/13-19/126.09.2013Märgukiri erakondadele KOV 2013 valimiste reklaamikulude eristamisest
31-2/13-9/526.09.2013Järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuste kohta
31-2/13-12/325.09.2013Vastuskiri Erakonnale Eestimaa Rohelised majandusliku jätkusuutlikuse kohta
31-2/13-8/825.09.2013Järelepärimine Rakett OÜ-le seoses SDE 2011. aasta reklaamikuludega
31-2/13-8/725.09.2013Täiendav järelepärimine SDE 2011. aasta reklaamikulude kohta
31-2/13-11/218.09.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele EP 2009 valimiskulude tasumise kohta
31-2/13-8/617.09.2013Isamaa ja Res Publica Liidu vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/13-12/217.09.2013Erakonna Eestimaa Rohelised vastus majandusliku jätkusuutlikkuse kohta
31-2/13-8/510.09.2013Eesti Keskerakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/13-17/104.09.2013ERJK ettepanek Riigikogu põhiseaduskomisjonile poliitilise reklaami reguleerimiseks seaduandluses
31-2/13-16/104.09.2013Märgukiri Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogule aruandekohustuse täitmise kohta
31-2/13-15/104.09.2013Märgukiri Eestimaa Ühendatud Vasakparteile aruandekohustuse täitmise kohta
31-2/13-14/104.09.2013Märgukiri Eesti Iseseisvusparteile aruandekohustuse täitmise kohta
31-2/13-10/203.09.2013Vastus Madis Kübara avaldusele linna raha kasutamise kohta
31-2/13-8/426.08.2013Eesti Reformierakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/13-9/426.08.2013Madis Kõivu vastus 2011. aastal Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale tehtud annetuste kohta
31-2/13-9/326.08.2013Tõnu Kõivu vastus 2011. aastal Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale tehtud annetuste kohta
31-2/13-8/326.08.2013Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus 2011. aasta telereklaami maksumuse kohta
31-2/13-13/124.08.2013Eesti Reformierakonna 2012. aastal jagatud annetused ja toetused
31-2/13-12/124.08.2013Erakonna Eestimaa Rohelised majanduslik jätkusuutlikkus