Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/15-74/119.10.2015Märgukiri Eesti Reformierakonnale 2014. aasta majandusaasta aruande kohta
31-2/14-41/2419.10.2015Taotlus Riigiprokuratuurile
31-2/15-71/502.10.2015PPA vastus teabenõudele
31-2/15-65/1430.09.2015Priit Sibula 12.06.2015 vastus
31-2/15-71/428.09.2015PPA määrus ERJK kaebuse rahuldamata jätmise kohta
31-2/15-67/1428.09.2015Eesti Keskerakonna vastus pikaaegsest võlast Lunester OÜ-le
31-2/15-71/322.09.2015ERJK kaebus PPA 08.09.2015 väärteomenetluse mittealustamise peale
31-2/15-67/1309.09.2015Järelepärimine MTÜ Eesti Keskerakonnale seoses pikaajalise võlgnevusega
31-2/15-71/208.09.2015PPA teatis väärteomenetluse alustamata jätmise kohta EKS § 12 ülaindeksiga 18 alusel
31-2/15-73/507.09.2015Märgukiri EVA-le aruannete esitamata jätmise kohta
31-2/15-73/407.09.2015Märgukiri EIP-le aruannete esitamata jätmise kohta
31-2/15-73/307.09.2015Märgukiri EÜVP-le aruannete esitamata jätmise kohta
31-2/15-73/207.09.2015Märgukiri EVPK-le aruannete esitamata jätmise kohta
31-2/15-73/107.09.2015Märgukiri EKRE-le aruannete esitamata jätmise kohta
31-2/15-63/703.09.2015Tallinna Halduskohtu 02.09.2015 kohtumäärus kaebuse lahendamise kohta kirjalikus menetluses
31-2/15-70/524.08.2015Riigikohtu kaaskiri MTÜ Eesti Keskerakonna määruskaebus ettekirjutuste 46-48, 50, 52 osas
31-2/15-63/624.08.2015Vastustaja vastus Edgar Savisaare kaebusele toimingu õigusvastasuse tuvastamise nõudes
31-2/15-71/121.08.2015Väärteoteade erakonnaseaduse § 12 ülaindeksiga 18 lõike 2 alusel
31-2/15-63/517.07.2015Tallinna Halduskohtu 16.07.2015 kohtumäärus